Rođen je inteligentan pod

U saradnji sa Univerzitetom Modena i Reggio Emilia stvorena je inteligentna površina koja može da registruje prisustvo i pokrete. Florim Age, evolucija projekta Slim4+ je pod koji identifikuje pokret, tok kretanja i registruje navike onoga ko koristi prostor.

Analiza ovog jedinstvenog proizvoda

Sastavljen je od jedne posebne, osetljive membrane od 2,5mm debljine na koju se montiraju ploče Slim4+. Podaci koje sakupi se šalju putem wi-fi na Gate-way koji, zahvaljujući posebnim aplikacijama, prevodi informacije za svaki pojedinačni upit.

Jedan novi izvor sigurnosti

Ovo je savršeno rešenje za nadgledanje u realnom vremenu i kontrolu nad neovlašćenim ulascima.

Novo sredstvo kućne automatizacije

Pomaže interakciji izmedju čoveka, kuće i kućnih aparata stvarajući povezanost izmedju ponašanja i elektronskih sprava, vodeći računa i o uštedi energije.

 

Florim Age by Florim