L’EQUILIBRIO – NOVA GESSI KOLEKCIJA

U trenucima i na mestima dalekim medju sobom, ali sa koncidencijom slučajnog susreta na obali vode, inspirativnog elementa firme Gessi, dogodilo se da su kreativni ljudi Gessi-a upoznali dizajnera Maurizia Scutellu i umetnika-filozofa Marsela Leska. Obojica su radili nezavisno jedan od drugog na stvaranju grafičkog izraza u slučaju prvog i vajarske poetike u slučaju drugog, koji bi spojili stanje fizičke, mentalne i duhovne ravnoteže. Ako se, kako govori Marsel Lesco, ‘’ništa ne dešava slučajno’’, već sve ima neku neophodnu privlačnost, upravo je iz spoja razgovora, nastalih prilikom ovih susreta, o ravnoteži i o primarnom čulnom blagostanju, Gessi došao do stvaranja umetničkog i funkcionalnog objekta koji omogućava čoveku da pronadje svoju sopstvenu ravnotežu: arhetip koji stvara energiju.

Maurizio Scutella

Marsel Lesco

Equilibrio izlozen na sajmu u Frankfurtu

RAVNOTEŽA (L’EQUILIBRIO)

‘’Tiho disanje kamenja naučilo me je da dišem’’ objašnjava Marsel, a njegov glavni pratilac na putu lične harmonije je jedna drevna i stara vežba naših predaka: potraga za naizgled nemogućom ravnotežom medju kamenjem. Ova meditativna vežba zahteva da se izgubiš u ovoj radnji, da se potpuno staviš u službu kamena, i sam postajući kamen. Slušanje tišine čini da se naše disanje uskladi sa univerzalnom ravnotežom prirode; treba se prepustiti toku života u trenutku van konvencionalnog vremena, kako bismo se na kraju našli u centru sebe samih, u ravnoteži.