cocktail party 2014 1

COCKTAIL PARTY EURODOM 2014

Eurodom je u petak, 6. juna, organizovao koktel za svoje saradnike i prijatelje kako bi zajedno proslavili uspesnu godinu za nama.

Na ovaj način smo želeli da se zahvalimo svim našim saradnicima, domaćim i stranim, bez kojih uspeh naše firme ne bi bio moguć.

Posebnu zahvalnost dugujemo arhitektama koji su radeći sa nama gradili ne samo svoje ime, već i ime naše firme. Medjusobno poverenje i poštovanje doveli su do niza uspešno uradjenih projekata. Bez obzira da li se radi o privatnoj kući, stanu ili zgradi, posvećenost zaposlenih u Eurodomu da sve bude uradjeno na najbolji mogući način je jednaka. Svaki projekat je zajedničko ogledalo i idejnog tvorca projekta i naše firme. Zato za nas ne postoje veliki i mali zadaci, postoji samo svest da se dobro ime godinama gradi i da je jednako teško stići do vrha koliko i ostati na njemu.

Ovaj koktel je bio prilika da pokažemo da osim što možemo dobro da saradjujemo, možemo i dobro da se zabavimo!